Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

1.1. sunumobil.com internet sitesinin sahibi ve işletmecisi olan Bahçelievler Mah. 319 Cad No:35 A.Ü. Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Bina E Blok Alt Zemin Kat No: B46 Gölbaşı / Ankara adresinde mukim SunuMobil (Bundan sonra sunumobil.com olarak anılacaktır.)

1.2. sunumobil.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra Üye olarak anılacaktır.)

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusunu SunuMobil ait internet sitesi sunumobil.com‘dan Üye’nin hangi şartlarda faydalanacağı teşkil eder.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, sunumobil.com internet sitesine üyelik esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde sunumobil.com’in söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, sunumobil.com tarafından kendisine verilecek üyelik şifresini başka kişi ya da kurumlar ile paylaşamaz, sadece kendisi kullanabilir. Şifrenin başka kişi ya da kurumlar ile paylaşılması sonucu sunumobil.com’in uğrayacağı tüm zararlar ile ilgili her türlü tazminat ve diğer tüm hakları saklıdır.

3.3. Üye, sunumobil.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine ve Üniversite yönetim kararlarına uymayı; kabul ve taahhüt eder. Bunları (kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde veya başka bir surette) ihlal ettiği takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.Ayrıca, Üye diğer üyelerin ve site ziyaretçilerinin sunumobil.com internet sitesini kullanmalarını önleyici, zorlaştırıcı veya diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmayı amaç edinen spam, virus, truva atı ve benzeri işlemlerde bulunamaz. Bu gibi durumlarda sunumobil.com’in üyeden tazminat talep etme hakkı da ayrıca saklıdır.

3.4. sunumobil.com, Üye’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesinden ve verilere gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye, bu ve benzeri durumlarda uğrayabileceği herhangi bir zarar sebebiyle sunumobil.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.5. sunumobil.com internet sitesinde yer alan tüm eğitim içerikleri sunumobil.com mülkiyetinde olup; tüm telif ve/veya fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu içerikler sunumobil.com’den izin alınmadan kullanılamaz, değiştirilemez, üçüncü kişilere ve kurumlara verilemez.

3.6. sunumobil.com gerekli gördüğünde sunduğu içeriklerin bir kısmını ya da tamamını değiştirme ve yeni içerikler ekleme, sunduğu bir eğitim programını iptal etme hakkına sahiptir.

3.7. sunumobil.com iş bu üyelik sözleşmesindeki maddeleri üyelere herhangi bir bildirim yapmaksızın, sitede yayınlamak şartıyla değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

3.8. Taraflar, sunumobil.com’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

Gizlilik ve Güvenlik

4.1. sunumobil.com sitesinde yayınlanan “gizlilik taahhüdü” ve “Güvenlik Politikası” iş bu sözleşmenin de bir parçasını teşkil eder. Kullanıcıya ait hiç bir bilgi saklanmadan toplantı sonunda sistem tarafından kayıt edilmeden silinmektedir. KVKK 9 maddesi uyarınca kullanıcıların ses ve görüntüleri yurt içi ve/veya yurt dışı sunuculara aktarılmasına izin verilmektedir.

İade, İptal ve Garanti Koşulları

5.1. sunumobil.com sitesinde yayınlanan “İade, İptal ve Garanti Koşulları“ iş bu sözleşmenin de bir parçasını teşkil eder.

Sözleşmenin Feshi

6.1. İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğinin sunumobil.com tarafından iptal edilmesine ya da bizzat Üye tarafından üyeliğin sonlandırılmasına kadar devam eder.

İhtilafların Halli

7.1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

8.1. Üye, üyelik kaydını tamamlayarak sunumobil.com sitesine üye olduğunda bu sözleşmenin tüm maddelerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşme üyenin üyelik kaydını tamamlayarak sunumobil.com sitesine üye olduğu anda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.